درباره ما

سیستم کسب در آمد های اد  در تاریخ 18 فروردین 1394 راه اندازی شد
در ابتدای کار تنها با چند سایت محدود ، همکاری  خود را آغاز کردیم و با عنایت خداوند و لطف وب مستران عزیز توانستیم اعتماد همکاران گرامی را به دست آوریم و با تجربه ی به دست آمده در این مدت ، تصمیم  بر آن شد که در تاریخ 22 آبان 1394 نسخه عمومی های اد راه اندازی شود تا وب مسترانی که در این مدت تمایل به همکاری خود را اعلام  داشته اند در سیستم جدید به جمع همکاران عزیز وارد شوند.

امید است بتوانیم کیفیت ارائه شده قبل از نسخه عمومی را حفظ و بر تعداد همکاران عزیز خود بی افزاییم .

انشالله