قوانین

وب مستران عزیز باید قوانین زیر را رعایت کند در غیر این صورت پنل کاربر متخلف مسدود خواهد شد.

قوانین های اد :

1- سایت هایی که حاوی مطالب غیر اخلاقی و خلاف شرع می باشند پذیرفته نمی شوند.

2- سایت هایی که با موازین جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند پذیرفته نمی شوند.

3- سایت هایی که به نحوی به توهین قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف مشغولند پذیرفته نمی شوند.

4- سایت هایی که به کارهای غیر قانونی اشتغال دارند پذیرفته نخواهند شد.

5- سایت هایی که به فروش اجناس غیر مجاز میپردازند پذیرفته نخواهند شد.

6- هرگونه عملی که باعث افزایش بدون دلیل درآمد کاربران شود تخلف محسوب شده و با کاربر متخلف برخورد خواهد شد.

7- هرگونه تغییر در کدهای سیستم که باعث تغییر در روند نمایش تبلیغات شود تخلف محسوب میشود.

8- تنها مجاز به استفاده از یک سیستم پاپ آپ دیگر در کنار سایت ما باشیم .(کد های اد باید بالاتر از کد سیستم دیگر باشد)

9- سایت های کلیک دزد (اسپمر) و زیرنویس پذیرفته نخواهند شد.

10- مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید.